Výzva

1. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
   (PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC)
 
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Zriadenie multifunkčných verejných centier v mikroregiónoch Klátovské rameno (SR) a Tét (MR).
Podrobnosti nájdete v sekcii výzvy.
 
2. CYKLOTRASY BEZ HRANÍC - 1. etapa výstavby HUSK 1101/2.3.1/0302
   Podrobnosti nájdete v sekcii výzvy