Úspešne realizované projekty

1) Environmentálny fond - Odstraňovanie časti stromov padnutých do prúdnice koryta NPR Klátovské rameno v úseku Dunajský Klátov, mlyn - Dolné Topoľníky, sútok s Malým Dunajom
2) Environmentálny fond - Nákup zametacej techniky na ochranu životného priestoru obyvateľov obcí na území Klátovského ramena
3) Solar projekt - všeobecné informácie
4) Solar projekt - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu
5) Solar projekt - Subsidy contract HUSK/0901/2.1.1/0279
6) Dunaj - Nat - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu