Partnerstvá

Kútniky

Kútniky

Obec s 850 obyvateľmi leží 2,5 km od Dunajskej Stredy v Podunajskej nížine v centrálnej časti Žitného ostrova na hlavnej ceste Bratislava-Komárno. Obec si do dnešných dní zachovala svoj poľnohospodársky charakter, ale ...
viac »

Vrakúň

Vrakúň

Obec Vrakúň sa rozprestiera v srdci Žitného Ostrova. Dnešná obec vznikla so spojením obcí Vrakúň a Nekyje na Ostrove v roku 1940. Obidve obce majú odlišnú históriu. Prvá písomnosť o obci Nekyje na Ostrove, ako o ...
viac »

Mad

Mad

Obec Mad leží priamo v srdci Žitného Ostrova, 5 kilometrov od okresného mesta, Dunajskej Stredy. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1254. Počet obyvateľov je 568. Obec je prevažne obývaná obyvateľmi maďar...
viac »

Dunajský Klátov

Dunajský Klátov

Na hornom úseku Klátovského ramena, učupená v jednej z jeho malebných zákrut, ukrýva sa dedinka Dunajský Klátov. Prvá zmienka o nej pochádza z roku 1392, kedy bola známa ako Thekues. Tento názov pravdepodobne poch...
viac »

Horné Mýto

Horné Mýto

V malebnom prostredí Žitného ostrova medzi Malým Dunajom a Klátovským ramenom leží obec Horné Mýto. Hoci je presný dátum jej vzniku nejasný, pretože sa nenachádza ani v súpisoch strážnych miest, o jej existencii sa ...
viac »

Jahodná

Jahodná

Pri severovýchodnej hranici okresu Dunajská Streda, necelých 10 km od okresného mesta, sa nachádza obec Jahodná. Väčšia časť obce leží na ľavom brehu Malého Dunaja, no keďže aj na pravom brehu je jeden rad domo...
viac »

Malé Dvorníky

Malé Dvorníky

Necelé 2 km od mesta Dunajská Streda sa nachádza obec Malé Dvorníky. Spísy uložené v budapeštianskom archíve dokladujú, že už v roku 1252 bola známa ako osadlosť dvoranov slúžiacich na Bratislavskom hrade. Prvé pís...
viac »

Ohrady

Ohrady

Približne 6 km od miesta, kde dnes leží Dunajská Streda, sa pred tisícročím rozhodli usadiť príslušníci maďarského kmeňa Kürt. Názov osídlenia, ktoré obývali, bol po prvýkrát zaznamenaný v listine z roku 1252 vo...
viac »

Topoľníky

Topoľníky

Neďaleko sútoku Klátovského ramena a Malého Dunaja v severovýchodnej časti Žitného ostrova leží obec Topoľníky.Nenachádzala sa však vždy na svojom súčasnom mieste. Údajne ju založili na brehu Malého Dunaja, no č...
viac »

Trhová Hradská

Trhová Hradská

Na pravom brehu Klátovského ramena v dolnej časti jeho toku leží obec Trhová Hradská. Názov obce napovedá, že cez ňu prechádzala trhová cesta.Historici ju zaraďujú medzi dôležité strediská Bratislavskej župy. V st...
viac »

Veľké Dvorníky

Veľké Dvorníky

Ak sa niekto opýta, kde sa nachádza obec Veľké Dvorníky, nie je ťažké odpovedať mu: hneď vedľa Dunajskej Stredy, sotva 2 km východne. Názov obce sa prvýkrát objavuje v listine z roku 1252 v tvare Vduarnok. V roku 1346 ...
viac »