Malé Dvorníky

Necelé 2 km od mesta Dunajská Streda sa nachádza obec Malé Dvorníky. Spísy uložené v budapeštianskom archíve dokladujú, že už v roku 1252 bola známa ako osadlosť dvoranov slúžiacich na Bratislavskom hrade. Prvé písomné zmienky o obci však údajne pochádzajú už z roku 1138. Od roku 1356 sa obec v písomnostiach objavuje ako sľahtická osada už pod svojim dnešným názvom Oduor(dvor).
Hovorí sa, že počas nadvlády Avarov v 6. storočí sa obec nenachádzala na svojom súčasnom mieste ale pri vtedajšej hlavnej ceste vedúcej cez Dunajskú Stredu. Násyp zeme, ktorý sa tiahol pri hraniciach obce ? pozostatok tzv. Ringu existuje dodnes. Vsúčasnosti sa na ňom nachádza obecný cintorín akostol s kaplnkou, po ktorej nesie táto vyvýšenina názov Kápolnadomb.
Archeológovia tu počas vykopávok vroku 1946 našli viacero cenných nálezov zobdobia Keltov a Avarov. Časť nich je vsúčasnosti vystavená v Žitnoostrovskom múzeu. Vidiek a aj samotná obec sú známe nielen úrodnou pôdou, ale aj množstvom močarísk amokrade. Najmočaristejšia oblasť obce sa nazýva Mocsola.
Najstaršou kultúrnou pamiatkou vobci je teda malá kaplnka stojaca pri kostole na spomínanej vyvýšenine. V roku 1735 ju na počesť Svätej Trojice vysvätil vtedajší bratislavský biskup Štefan Bakó.
Svätá Trojica je dodnes patrónom kostola i obce, preto sa každý rok vprvú nedeľu po Turíciach konajú vobci hody. Zpôvodného zariadenia kaplnky sa do dnešného dňa zachoval iba barokový obraz Svätej Trojice, ktorý bol súčasťou oltára.
Pri obecnom cintoríne neďaleko kostola sa nachádza jaskyňa Lourdes so sochami Nepoškvrnené počatie a Bernadet. Na cintoríne stojí kríž zroku 1730, ktorý dal postaviť Štefan Marczell smanželkou Alžbetou. Na miernom vŕšku v centre obce je umiestnený tzv. Ježišov obraz, socha Ježiša držiaceho kríž zroku 1877. V roku 1932 musela byť socha zreštaurovaná, pretože sa vdôsledku silnej víchrice zrútila z podstavca. Za povšimnutie stojí aj dom postavený okolo roku 1830 a kúria zkonca 19. storočia, toho času patriaca Dr. Jánovi Wippernovi,konzulovi vtedajšej monarchie.
Súčanosť obce výrazne ovplyvnilo v roku 1960 jej zlúčenie so susednou obcou Veľké Dvorníky. Napriek dočasnej strate samostatnosti do roku 1990, zaznamenáva obec vdnešnej dobe prudký rozmach.
Vďaka usilovnej práci, starostlivosti a snahe miestnych ľudí sa však obec za posledné roky nielen rozrástla, ale aj značne opeknela. V priebehu rokov 1993 ? 2000 bol postavený a vroku 2000 otvorený a požehnaný obecný dom, ktorý slúži zároveň aj ako obecný úrad. Plynofikácia obce sa uskutočnila v roku 1994. Vroku 2002 bolo postavené športové ihrisko a v tesnej blízkosti obecného domu vyrástlo netradičné odpočívadlo s trstinovou strechou, o rok neskôr bolo vobci postavených 18 nových bytov (v roku 2006 k nim pribudne ďalších 11). Pripomenúť treba aj modernizáciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu avýstavbu komunikácií a chodníkov či výstavbu detského ihriska. V roku 2005 bola v katastri obce vytvorená hospodárska zóna. Dnes v nej aktívne vykonávajú podnikateľskú činnosť 3 firmy, vďaka ktorým sa podarilo priamo vobci vytvoriť nové pracovné miesta.
Táto maličká, v tomto roku svoje 750-te narodeniny oslavujúca obec je teda plná života apohostinných ľudí. Napriek útrapám starých čias, vroku 1888 takmer celú obec zničil ničivý požiar, žije obec nielen vduchu udržiavania tradícií, ale aj bohatým spoločenským akultúrnym životom. Už vrokoch 1920-1945 fungoval v obci nielen spevácky, ale aj divadelný spolok. Dodržiavanie sviatkov, ale aj hlad po kultúrnom vyžití a zábave ostal miestnemu obyvateľstvu až dodnes. Svedčí o tom množstvo každoročne organizovaných kultúrnych podujatí, počnúc májovým hudobným festivalom, cez tradičné oslavy dňa obce vždy prvú nedeľu po Turíciach až po oslavy Adventu a Vianoc. K spoločenskému životu obce patria aj športové podujatia a turnaje detí a dospelých.
Okrem mužského futbalového tímu, sa obec chváli aj úspešným futbalovým tímom žien reprezentujúcim obec nielen na území SR, ale aj v zahraničí. Čo teda obec ponúka Vám, milý návštevník? Okrem už spomínaných historických pamiatok nachádzajúcich sa v katastri obce a krásnej prírode typickej pre región Žitného ostrova, je to každoročne množstvo kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, na ktoré ste touto cestou srdečne pozvaní.