Mad

Obec Mad leží priamo v srdci Žitného Ostrova, 5 kilometrov od okresného mesta, Dunajskej Stredy. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1254. Počet obyvateľov je 568. Obec je prevažne obývaná obyvateľmi maďarskej národnosti, ale bývajú tu aj občania slovenskej národnosti.

Podľa náboženskej príslušnosti obec obývajú rímskokatolíci, reformovaní a ľudia zaraďujúci sa do jehovovej náboženskej skupiny.

V obci v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mad pôsobí materská škola a základná škola s vyučovacím jazykom maďarským pre 1-4 ročník. Medzi aktívne organizácie obce patria Dobrovoľný Hasičský Zbor Mad, Občianske združenie Pro Mad, športový klub ŠK Mad, organizácia seniorov, poľovnícke združenie Priateľstvo Dolný Bar-Mad a spevácky zbor Bicsakfa.

Na území obce sa nachádzajú kultúrne pamiatky, ako socha Svätého Floriána, socha Turula, pamätník miestnym hrdinom padlím v I. a II. svetovej vojne a v centre dediny je postavená socha kráľa Mateja Korvína, na pamiatku spravodlivého kráľa na základe čoho sa stala obec Mad známou. Kráľ Matej Korvín často sa zdržiaval v chotári obce. Povestná legenda je o  madianskom nožíku, keď jeden deň Matej Kráľ poľoval okolo dediny. Na konci dediny bol veľký strážny strom. Kráľ a jeho sprievodcovia sa zastavili na oddych pod stromom. Kým jedli, z okolitého krovia sa vynoril prekrásny jeleň, sprievod vyskočil, vreckové nože hodili do kmeňa stromu, vyskočili na kone a začali naháňať jeleňa. K stromu prišli dvaja madiančania, uvideli nožíky a mysleli si, že strom plodí nože.  Vyšli k stromu ešte niekoľkokrát, čakali novú úrodu, ale strom už viac neplodil. Madiančania vyrubili kráľov obľúbený strom. Na to sa kráľ veľmi nahneval a preklial ľudí obce Mad.

Na pamiatku tejto legendy každým rokom je organizovaný tradičný festival: Dni madianskeho nožíka. Ohľadom uskutočňovania podujatí Mad je aktívna obec. Sú tu organizované mnohé programy ako napr. Festival huspeniny, oslava Svätého Floriána, Svätenie bikerov, Deň matiek, Madfest, oslava Pro Patria, Pohár dobrovoľného hasičského zboru Mad, Dni samosprávy obce,  Karfiol Festival, Stretnutie dôchodcov, Mikuláš, „Majme sa radi deti“ - spevácke podujatie.

V poslednom desaťročí obec dosiahla veľký a významný rozvoj. Vďaka dotácií z  Eurofondov Slovenskej republiky sa podarilo rekultivovať skládky, obnoviť budovu materskej-základnej školy a dom smútku, podarilo sa vybudovať kamerový systém a chodníky. V obci je vybudovaných 5 nájomných obytných domov. V roku 2015 sa dokončila aj výstavba Zberného dvora, kanalizácie, verejného vodovodu. Sú tu dve nové autobusové stanice pripravené pre cestujúcich obyvateľov a detské ihrisko pre malých. V roku 2016 obec realizovala vybudovanie multifunkčného ihriska pre milovníkov tenisu, futbalu, volejbalu a basketbalu. Uskutočnilo sa modernizovanie verejného rozhlasu a vnútorné obnovenie budovy základnej školy. V budúcnosti v pláne je ešte obnova- zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice a úprava povrchu cesty.

Snažíme sa spríjemniť život obyvateľov, aby bývanie v našej obci bolo čo najpríjemnejšie.