Kútniky

Obec s 850 obyvateľmi leží 2,5 km od Dunajskej Stredy v Podunajskej nížine v centrálnej časti Žitného ostrova na hlavnej ceste Bratislava-Komárno. Obec si do dnešných dní zachovala svoj poľnohospodársky charakter, ale blízkosť okresného mesta jej dáva možnosť rozvíjať sa ako prímestská oblasť.

Dnešná obec Kútniky sa vyvinula zlúčením a osamostatnením sa menších okolitých dedín. R. 1940 boli zlúčené dediny Hegybeneéte a Töböréte v jednu obec Hegyéte, r. 1948 premenovanú na Kútniky. Toho roku boli zlúčené aj dediny Csenkeszfa, Lidér-Tejed a Pódafa v spoločnú obec Póda-Tejed, r. 1948 premenovanú na Povoda. Obec Povoda bola r. 1960 pripojená ku Kútnikom, ku ktorej bola pričlenená aj dedina Blažov. R. 1990 obec Povoda sa osamostatnila a Kútniky tak získali dnešnú rozlohu.