Kontakt

Sídlo Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési - ág Kistérség

Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési - ág Kistérség

Dunajskostredská ulica 153/1

929 01 Malé Dvorníky

SK

Tel: 031/552 30 96

E-mail: klatovskerameno [at] outlook [dot] sk

Dunajský Klátov

Obecný úrad Dunajský Klátov
Dunajský Klátov č. 20, 930 21 Dunajský Klátov
Tel: +421/31/559 1332, Fax: +421/31/559 1332
E-mail: ocudunklatov [at] stonline [dot] sk
www.dunajskyklatov.sk

Horné Mýto

Obecný úrad Horné Mýto
Horné Mýto č. 97, 930 13 Trhová Hradská
Tel: +421/31/558 1311, Fax: +421/31/558 1311
E-mail: felsovamos [at] naex [dot] sk
www.hornemyto.sk

Jahodná

Obecný úrad Jahodná
Nám. Sv. Trojice 294/3, 930 21 Jahodná
Tel: +421/31/559 1159, Fax: +421/31/559 1139
E-mail: ocujahodna [at] stonline [dot] sk
www.obecjahodna.sk

Malé Dvorníky

Obecný úrad Malé Dvorníky
Malé Dvorníky č. 153, 929 01 Malé Dvorníky
Tel: +421/31/552 3096, Fax: +421/31/550 4021
E-mail: obecmaledvorniky [at] post [dot] sk
www.maledvorniky.sk

Ohrady

Obecný úrad Ohrady
Ohrady č. 267, 930 12 Ohrady
Tel: +421/31/558 5125, Fax: +421/31/558 5125
E-mail: ocuohrady [at] stonline [dot] sk
www.obecohrady.sk

Topolníky

Obecný úrad Topolníky
Topolníky č. 126, 930 11 Topolníky
Tel: +421/31/558 2151, Fax: +421/31/558 2692
E-mail: topolniky [at] topolniky [dot] sk topolniky [at] klatovskerameno [dot] sk
www.topolniky.sk

Trhová Hradská

Obecný úrad Trhová Hradská
Farský rad 488/1, 930 13 Trhová Hradská
Tel: +421/31/558 1389, Fax: +421/31/558 1194
E-mail: ocutrhovahradska [at] real-net [dot] sk
www.trhovahradska.sk

Velké Dvorníky

Obecný úrad Velké Dvorníky
Veľké Dvorníky č. 190, 929 01 Dunajská Streda
Tel: +421/31/552 2790, Fax: +421/31/552 2790
E-mail: ocudvorniky [at] stonline [dot] sk
www.velkedvorniky.sk

Vrakúň 

Obecný úrad Vrakúň
Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
Tel: +421/31/552 3125
E-mail: ocudvorniky [at] stonline [dot] sk 
www.vrakun.sk

Kútniky 

Obecný úrad Kútniky

Kútniky č. 626, 929 01 Kútniky
Tel: +421/31/552 2317, Fax: +421/31/551 8181
E-mail: ocutrhovahradska [at] real-net [dot] sk 
www.kutniky.home.sk

Povoda

Obecný úrad Povoda
Povoda 87, 929 01 Dunajská Streda
Tel: +421/31/552 5650, Fax: +421/31/552 5650
E-mail: ocudvorniky [at] stonline [dot] sk 
www.obecpovoda.sk