Horné Mýto

V malebnom prostredí Žitného ostrova medzi Malým Dunajom a Klátovským ramenom leží obec Horné Mýto. Hoci je presný dátum jej vzniku nejasný, pretože sa nenachádza ani v súpisoch strážnych miest, o jej existencii sa prvýkrát dozvedáme v súpise vyberača pápežského desiatku z roku 1268, kde zapísaná ako Wamus. Teto názov je odvodeninou z maďarského slova označujúceho mýtne miesto.

Podľa dostupných informácii sa názov obce v priebehu dejín menil nasledovne: Wamosfalw (1406), Wykyrth, sine Wamusfalw (1421), Vámosfalu (1773) – a tak sa nazývala až do roku 1913. Obcí s podobným názvom však jestvovalo v starom Uhorsku viac, a preto dostalo žitnoostrovské mýtne miesto rozlišovací názov Felső Vámos – Horné Mýto – a mýtne miesto v Szigetközi (na území dnešného Maďarska) Alsó Vámos – Dolné Mýto (dnes Vámosszabadi). Oficiálny názov Horné Mýto sa zaviedol v roku 1927 a používa sa dodnes. V portálnom súpise zroku 1553 je uvedené, že Gašpar Serédy vlastnil v obci 4 a Michal Mérey 3 porty, z ktorých museli platiť daň. O Hornom Mýte sa tiež dochovalo, že 23.februára 1683 obec prepadlo 300 Turkov. Vyrabovali ju, podpálili a 104 jej obyvateľov, ktorí sa nestačili ukryť pred ich vyčíňaním, odvliekli do zajatia. K obci patrili samoty Göbölmezőpuszta a Holt-víz. Podobne ako tomu bolo vprípade mnohých ďalších obcí na Žitnom ostrove, majiteľmi obce aknej prináležiacich poddaných sa stali Pálffyovci – boli totiž dedičnými županmi Bratislavskej župy, do ktorej patrilo aj Horné Mýto. Ich historický vplyv sa dodnes odzrkadľuje v erbe Horného Mýta: na zelenom štíte je vyobrazené trojvršie s kolesom, z ktorého vyskakuje jeleň s bohatým parožím; celý obraz je ohraničený dvoma vavríno- vými ratolesťami. Je zrejmé, že jeho základ tvorí erb rodu Pálffyovcov. V obci kedysi stál starodávny rímskokatolícky kostol, ktorý sa už v Pázmányovom súpise spomína ako starý. Z toho možno usudzovať, že bol postavený už v 14. storočí, ak nie skôr. Dávno však podľahol zubu času. Na jeho mieste bol vroku 1775 postavený nový barokový kostol. Ten bol v 19. storočí prestavaný na klasicistický. Základná škola v Hornom Mýte bola otvorená začiatkom 19. storočia. Do roku 1810 chodili deti do školy v susednej obci Trhová Hradská. V súčasnosti prevádzkuje obec materskú školu a základnú školu s prvým stupňom. V roku 1960 bolo Horné Mýto zlúčené s obcou Trhová Hradská do novej obce vnázvom Trhové Mýto, po prvých voľbách do samosprávy v roku 1990 boli však opäť oddelené. V súčasnosti má obec skoro tisíc obyvateľov. Od roku 1990 je členom ZMOS a Združenia miest a obcí Žitného ostrova. Od roku 2004 je členom Združenia obcí Mikroregión Klátovské rameno.