Mikroregión Klátovské rameno

Srdečne Vás, milý návštevník vítame v našom regióne. Dovoľte nám, aby sme Vám ho predstavili a urobili Vám tým chuť nielen spoznať jeho krásy, ale aj vracať sa sem. Kde sa vlastne nachádzate? No predsa v srdci Žitného ostrova, v regióne Klátovské rameno.

Združenie obcí mikroregiónu Klátovské rameno bolo založené koncom roka 2004 s cieľom spolupráce nielen v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ale aj v oblasti cestovného ruchu, starostlivosti o životné prostredie, či oblasť školstva a kultúry. Združenie tvorí 11 obcí s celkovým počtom 16 300 obyvateľov. Každá jedna obec mikroregiónu je iná, predsa sú však čímsi podobné a vzájomne prepojené, a to krásou okolitej prírody a pohostinnými ľuďmi.

Poďte teda s nami spoznať prírodné a kultúrne dedičstvo, historické pamiatky, zvyklosti, tradície a dobrosrdečnosť ľudí tohto vidieka.